TRAINING FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN | Inez TC

Feedback geven en ontvangen - training en coaching

Feedback is het smeermiddel van goede samenwerking!

Medewerkers die elkaar en hun leidinggevenden feedback kunnen geven, werken beter samen. Organisaties waarin medewerkers feedback geven en ontvangen hebben een groter lerend vermogen en presteren beter. 

In onze trainings- en coachingsprogramma's leer je hoe je feedback van anderen positief kunt ontvangen. Je leert feedback geven op een manier die voor de ontvanger, duidelijk en niet aanvallend is. Met een positieve intentie om de relatie te versterken. 

Je volgt een training met je team of individueel. Kies uit de mogelijkheden van live of online begeleiding.

#
#

Feedback geven betekent: aangeven welk effect het gedrag van de ander heeft op jezelf. Je houdt de ander als het ware een spiegel voor. Het doel van een goed feedbackgesprek is samen een weg te vinden om effectief samen te werken. Feedback werkt verhelderend en lucht op.

Feedback geven op een duidelijke en respectvolle manier kun je leren. Vooral door het veel te oefenen en door feedback te vragen aan anderen. In onze training en coaching leren deelnemers een goed gestructureerd feedbackgesprek te voeren. Er is aandacht voor verschillende soorten gesprekken in diverse denkbare situaties. Elke gesprekspartner is anders. Hoe kun je je feedback zo effectief mogelijk laten aansluiten bij de communicatiestijl van de ander? En hoe reageer je als jouw feedback toch niet zo positief ontvangen wordt?

In onze training en coaching wordt ook aandacht gegeven aan feedback ontvangen. Dat is minstens zo belangrijk. Medewerkers die feedback van anderen positief kunnen ontvangen, geven makkelijker feedback aan anderen.

Doelgroep

Medewerkers in leidinggevende zowel als niet-leidinggevende posities. 

Stel je eigen trainings- of coachingstraject samen uit de volgende onderdelen:

1. DiSC gedragsstijlentest

DiSC geeft je inzicht in je eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen. De test maken deelnemers online. Ze zien meteen hun eigen uitgebreide rapportage. Meer over DiSC.

2. Intake- & coachingsgesprek

De uitkomsten van het DiSC rapport worden toegelicht en besproken in een persoonlijke intake- & coachingsgesprek. De trainer inventariseert daarnaast de individuele leerpunten van de deelnemers. 

3. E-learning 'feedback geven en ontvangen'

Onze e-learning ‘feedback geven en ontvangen’ behandelt de belangrijkste theorie. Deelnemers maken opdrachten die voorzien worden van feedback door de trainer. 

4. Klassikale of online training

Tijdens de klassikale of online training wordt er veel ontdekt en geoefend. We maken gebruik van een trainingsacteur. Dit is de perfecte manier om te onderzoeken welk gedrag effectief is en welk gedrag minder goed werkt. 

5. Individuele (online) coaching

Tijdens de individuele (online) coaching krijgen deelnemers de gelegenheid om persoonlijke aandachtspunten verder te bespreken. Zaken die deelnemers liever buiten de groep houden, of onderwerpen die meer aandacht verdienen worden besproken. Waar de training ophoudt gaat de coaching verder. Veel deelnemers ervaren hierdoor een groter langetermijn effect van de training.

In de training en coaching leren de deelnemers:

  • het doel en de voordelen van feedback geven en ontvangen;
  • de effecten wanneer ze GEEN feedback zouden ontvangen;
  • feedback ontvangen op een positieve manier;
  • omgaan met belemmeringen die ze ervaren voor het geven en ontvangen van feedback;
  • hun eigen voorkeursstijl van communiceren (gebaseerd op DiSC communicatiestijlen);
  • hoe ze hun gedrag kunnen laten aansluiten bij de situatie en hun gesprekspartner;
  • op een opbouwende manier gestructureerd feedback geven.

 

Organisatorisch

Het begint met een intakegesprek. Op basis daarvan krijg je een vrijblijvend plan van aanpak voor de training en/ of de coaching.

Deze trainingen worden in-company of op een externe locatie gegeven. We maken een passend programma voor de groep of individueel. Op locatie, online of een combinatie hiervan.