Training Feedback geven en ontvangen

Feedback is het smeermiddel van goede samenwerking!

Medewerkers die elkaar en hun leidinggevenden feedback kunnen geven, werken beter samen. Organisaties waarin medewerkers feedback geven en ontvangen hebben een groter lerend vermogen en presteren beter. 

#
#

Feedback geven betekent: aangeven welk effect het gedrag van de ander heeft op jezelf. Je houdt de ander als het ware een spiegel voor. Het doel van een goed feedbackgesprek is samen een weg te vinden om effectief samen te werken. Feedback werkt verhelderend en lucht op.

Feedback geven op een duidelijke en respectvolle manier kun je leren. Vooral door het veel te oefenen en door feedback te vragen aan anderen. In deze training leren deelnemers een goed gestructureerd feedbackgesprek te voeren. Er is aandacht voor verschillende soorten gesprekken in diverse denkbare situaties. Elke gesprekspartner is anders. Hoe kun je je feedback zo effectief mogelijk laten aansluiten bij de communicatiestijl van de ander? 

In deze training wordt ook aandacht gegeven aan feedback ontvangen. Dat is minstens zo belangrijk.

Doelgroep

Medewerkers in leidinggevende zowel als niet-leidinggevende posities. 

In de training leren de deelnemers:

  • het doel en de voordelen van feedback geven en ontvangen;
  • de effecten wanneer ze GEEN feedback zouden ontvangen;
  • hun eigen voorkeursstijl van communiceren (gebaseerd op DiSC communicatiestijlen);
  • hoe ze hun gedrag kunnen laten aansluiten bij de situatie en hun gesprekspartner;
  • op een opbouwende manier gestructureerd feedback geven.

 

Werkwijze

Dit trainingstraject bestaat uit 5 onderdelen en heeft een totale doorlooptijd van ongeveer 10 weken. Door een persoonlijke DiSC analyse te maken van eigen commuicatievoorkeuren leren deelnemers veel over hun eigen gedragsvoorkeuren en op welke manier ze rekening kunnen houden met andere stijlen. De persoonlijke begeleiding voorafgaand en na de training zorgt voor meer individuele diepgang. De e-learning behandelt de belangrijkste theorie. Hierdoor kunnen we in de klassikale training met trainingsacteur vooral ontdekken, oefenen en reflecteren.

1. DiSC gedragsstijlentest

De training wordt voorafgegaan aan een DiSC gedragsstijlentest. Deze test maken deelnemers online. Ze zien meteen hun eigen uitgebreide rapportage. Meer over DiSC.

2. Intake- & coachingsgesprek

De uitkomsten van het DiSC rapport worden toegelicht en besproken in een persoonlijke intake- & coachingsgesprek. De trainer inventariseert daarnaast de individuele leerpunten van de deelnemers. 

3. E-learning 'feedback geven en ontvangen'

De deelnemers doorlopen ter voorbereiding de e-learning ‘feedback geven en ontvangen’. Dat kan op een eigen gekozen plaats en tijdstip. 

4. Klassikale training

Tijdens de klassikale training wordt er veel ontdekt en geoefend. We maken gebruik van een trainingsacteur. Dit is de perfecte manier om te onderzoeken welk gedrag effectief is en welk gedrag minder werkt. 

5. Individueel coachingsgesprek

Ongeveer 6 weken na de training krijgt elke deelnemer een individueel coachingsgesprek. Dit blijkt de beste stok achter de deur te zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het geleerde. Bovendien krijgen deelnemers de gelegenheid om persoonlijke aandachtspunten verder te bespreken.

Deze trainingen worden in-company of op een externe locatie gegeven. Het programma passen wij aan de opleidingswensen van uw bedrijf en medewerkers aan.

 

Feedback geven vond ik lastig maar met deze concrete gesprekstechniek zie ik er minder tegenop.

Adviseur
Finyard

Effectieve training: korte theorie en uitgebreide praktijk. Je kunt meteen oefenen, en daarna heb ik de oefening omgezet in de 'echte praktijk'. Dat kon gemakkelijk omdat er een eenvoudig werkmodel aan ten grondslag ligt. Dit kan snel geintegreerd worden in je dagelijkse werkomgeving.
 

Dienst studentzaken
Zuyd Hogeschool

Op een leuke, speelse manier gegeven! De individuele tips vond ik heel goed en zal ze zeker kunnen inzetten! Zelfs in de groep was er veel ruimte voor mijn eigen verhaal.

Dienst studentzaken
Zuyd Hogeschool