Zin en onzin over 360-graden feedback

360-graden feedback tools zijn bekend in managementland. Maar hoe effectief is de methode?

En waar moet je op letten als je het instrument goed wilt inzetten? In deze blog geef ik je mijn

visie op de zin en onzin van een 360-graden feedback tool.

28-02-2019 | Communicatie

De zin en onzin van 360-graden feedback

360-graden feedback tools zijn bekend in managementland. Maar hoe effectief is de methode?

En waar moet je op letten als je het instrument goed wilt inzetten? In deze blog geef ik je mijn

visie op de zin en onzin van een 360-graden feedback tool.

Zin: een 360-graden feedback tool zet je in voor je persoonlijke ontwikkeling

Dus niet om jezelf of je medewerkers te laten beoordelen! Een 360-graden feedback tool wordt

ingevuld door mensen die in verschillende rollen met je samenwerken. Deze personen kunnen

alleen oprecht en eerlijk zijn als er geen sprake is van een beoordeling. Zet de tool dus alleen in

om je talenten en ontwikkelpunten inzichtelijk te maken. En om eventuele blinde vlekken te

ontdekken.

Onzin: 360-graden feedback is de enige manier om eerlijke feedback te

krijgen

Natuurlijk kun je ook met mensen in gesprek gaan. Graag zelfs! Maar zijn ze altijd even eerlijk?

Dat hangt af van de relatie die jullie hebben. De feedback van mensen waarmee je niet

vanzelfsprekend makkelijk door een deur kunt, is mogelijk nog waardevoller dan die van

mensen waarmee je van nature een goede klik hebt. Een 360-graden feedback tool wordt

anoniem ingevuld. Dat helpt de invullers om eerlijke feedback te geven. De keuze is aan jou!

Zin: focus vooral ook op talenten en kwaliteiten

Wees kritisch op de vragenlijst die je inzet. Je leert meer door het uitdiepen van bestaande

kwaliteiten en talenten dan van het focussen op je tekortkomingen. Natuurlijk mogen je

uitdagingen ook benoemd worden. Kies een vragenlijst met een 50/50 balans tussen vragen

naar talenten en kwaliteiten en vragen naar ontwikkelpunten.

Onzin: een 360-graden feedback tool is niet representatief

Het ideale aantal invullers is acht tot tien. Minder dan acht invullers? Dan zijn de resultaten

onvoldoende representatief. Meer dan tien? Dat is een informatie-overload. Kies mensen die je

goed kennen. Het liefst mensen die een aantal maanden met je werken tot mensen die al een

paar jaar met je werken. Het belangrijkste is dat de invullers goed inzicht hebben in jouw

gedrag. Dan krijg je zeker een representatief beeld.

360-graden feedback… durf jij het aan?

Wilt u doelgerichter communiceren?