Training Klantinteractie in de zorg

Jullie cliënten wonen steeds langer thuis. Familie en andere naasten worden al sinds enige tijdzoveel mogelijk betrokken bij deverzorging van ouderen. Jullie hebben hierdoor vaker dan vroeger te maken met verwarde mensen of ouderen die zelf niet meer de verantwoordelijkheid over hun zorg kunnen of willen dragen. Het contact met naasten is dan ook intensiever geworden. In dit contact merken jullie dat zowel cliënten maar ook hun kinderen of andere mantelzorgers steeds mondiger en meer veeleisend worden. Dwingende taal en het opzoeken van grenzen zien jullie helaas steeds vaker.

Jullie hebben dit beroep gekozen omdat jullie veel voldoening halen uit het zorgen voor anderen. Jullie stellen mensen niet graag teleur en vinden een prettige relatie met cliënten en naasten belangrijk. Toch zijn zowel de cliënt als jezelf erbij gebaat dat thuiszorgmedewerkers duidelijke grenzen stellen, kijken wat mensen wel nog zelf kunnen en duidelijkheid geven aan cliënten wat wel en niet tot hun taken behoort. Dit blijkt in de praktijk lastiger te zijn dan jullie misschien willen toegeven.

Doelgroep

De training is bedoeld voor thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en andere medewerkers in de zorg.

In de training leren de deelnemers:

  • heldere communiceren over verwachtingen, reageren op emoties en het voeren van een goede dialoog;
  • grenzen aangeven (taak en gedrag) en omgaan met dwingend taalgebruik(machtsspelletjes);
  • cliënten aanspreken op gedrag;
  • omgaan met ‘slachtoffergedrag’ en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij cliënt leggen;
  • feedback geven aan elkaar (collega’s).

 

Werkwijze

Wij passen de training aan op de visie op klantgerichtheid van uw organisatie. De trainer verdiept zich in de processen van de groep en de specifieke klanten die bediend worden. De training is heel praktijkgericht en voor de deelnemers meteen toepasbaar. We oefenen met realistische cases en voorbeelden.

Tijdens de zesde trainingsdag werken we met een trainingsacteur. De persoonlijke aandachtspunten van alle deelnemers komen hierdoor goed aan bod. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Trainingstraject

Het beste resultaat bereiken we als we voldoende aandacht besteden aan het voor- en natraject van de training. We bepalen samen welke onderdelen u mogelijk zelf verzorgt en welke wij voor uw team faciliteren.

Deze trainingen worden in-company of op een externe locatie gegeven. Het programma passen wij aan de opleidingswensen van uw bedrijf en medewerkers aan.

Je krijgt kijk op andere manier van communiceren, vooral het doen en zien doen geeft houvast.

Medewerker in de zorg
Azora

Dat het ‘n cursus is waar je erg veel leert over de communicatie waarvan je zelf denkt dat je de dingen allemaal goed zegt. Terwijl je na de cursus pas in de gaten hebt wat je allemaal kunt veranderen aan de manier van benaderen en wat bepaalde reacties teweeg kan brengen. Voor mij, ik heb er ontzettend veel van geleerd en dat zal ik zeker aan andere mensen doorgeven.

Medewerker in de zorg
Azora

Spontaan, niet belerend, duidelijk, open en eerlijk met regelmatig lachen, niet dwingend. Afwisselen spel en informatie geven.

Medewerker in de zorg
Azora