Ervaringsleren | Inez TC

ERVARINGSLEREN 

EXPERIENCE BASED LEARNING

Leren en gedragsverandering zijn het resultaat van directe ervaringen. Dat is het uitgangspunt van de grondleggers van ervaringsleren William James, Kurt Hahn en John Dewey. Ervaringsleren is een actieve werkvorm. Er worden concrete, authentieke ervaringen opgedaan. Reflectie op deze eigen situatie leidt tot nieuwe leerprocessen, autonomie en ontwikkeling van een nieuw toekomstperspectief. 

Ik zet ervaringsleren in bij thema's als:

 • effectieve communicatie;
 • leiderschap;
 • samenwerking en teambuilding;
 • eigenaarschap en invloed;
 • omgaan met emoties en spanningen. 


Als ik werk met ervaringsleren, dan bepalen we vooraf het groepsdoel of iedereen bepaalt zijn individuele doelen. De werkvormen ondersteunen deze doelen. Door te reflecteren op wat er gebeurde tijdens de werkvormen zetten we het leerproces in gang. Leren door te doen!


Sleutelelementen ervaringsleren

Doelen stellen

Uitdaging en spanning

Vertrouwen opbouwen

Plezier en piekervaringen

Problemen oplossen

Complimenten en belonen

de methodiek werkt het best wanneer

 • deelnemers bereid zijn om deel te nemen en zichzelf te laten zien in een spelachtige sfeer; 
 • deelnemers in het spel alles kunnen verwerken, meer controle krijgen over een spelsituatie dan over een alledaagse situatie; 
 • individuele positieve punten benadrukt worden en negatieve geminimaliseerd; 
 • deelnemers positieve ervaringen opdoen waardoor het zelfvertrouwen verbetert; 
 • men ervan uit gaat dat 'alles en iedereen waardevol is'; 
 • de fysieke activiteiten een middel zijn om deelnemers hun eigen zwakheden en krachten te leren kennen, begrijpen en accepteren; 
 • uit de leerervaringen conclusies kunnen worden getrokken voor transfer naar de dagelijkse praktijk. 


Neem je eigen gedrag onder de loep

Ervaringsleren zorgt voor aanscherping van je attitude. Het is een bewustwordingsproces waarbij je je eigen gedrag onder de loep neemt, hiervan bewust wordt en kiest of je er iets mee doet of niet. De hele methodiek bestaat uit een aantal losse elementen die al dan niet samen ingezet kunnen worden. Deze elementen zijn de doelstellingen, met de activiteitensessies en de groepsdynamiek als sturingsinstrument. Voor al deze elementen geldt dat er bij aanvang gestart wordt met het waardecontract. Deelnemers en trainers stemmen hier voorafgaand aan de eerste activiteit mee in. De waarden in het contract zijn: 

 • er zijn;
 • doelgericht; 
 • veiligheid;
 • wees eerlijk en respectvol;
 • laat los en ga verder.