Training Positief beinvloeden

Uw medewerkers weten hoe ze klanten goed te woord kunnen staan. Klanten zijn tevreden over de dienstverlening. Maar u wilt fans! Het is tijd voor een nieuwe stap in de ontwikkeling van uw (ervaren) medewerkers. Deze training leert ze hoe ze het verschil kunnen maken met persoonlijk contact van mens tot mens. Passend bij het type klant en met het gedrag waar die specifieke situatie om vraagt.

#
#

Doelgroep

Medewerkers van uw intern Klanten Contact Centrum (KCC), receptie- en telefonieteams. 

In de training leren de deelnemers:

  • verschillende gedragsvoorkeuren van klanten aan de hand van DiSC communicatiestijlen;
  • inleven en empathie tonen in gesprekken op een gemeende, passende manier;
  • omgaan met lastig gedrag van klanten;
  • een klacht zo oplossen dat de klant uw ambassadeur wordt;
  • voeren van slechtnieuwsgesprekken.

 

Werkwijze

Wij passen de training aan op de visie op klantgerichtheid van uw organisatie. De trainer verdiept zich in de processen van de groep en de specifieke klanten die bediend worden. De training is heel praktijkgericht en voor de deelnemers meteen toepasbaar. We oefenen met realistische cases en voorbeelden.

Voorbereiding: deelnemers maken de DiSC gedragsstijlentest en nemen (indien mogelijk) hun eigen gesprekken op.

Dag 1: DiSC communicatiestijlen en beluisteren eigen gespreksopnames
Dag 2: oefenen met acteur (1 dagdeel)

Trainingstraject

Het beste resultaat bereiken we als we voldoende aandacht besteden aan het voor- en natraject van de training. We bepalen samen welke onderdelen u mogelijk zelf verzorgt en welke wij voor uw team faciliteren.

Deze trainingen worden in-company of op een externe locatie gegeven. Het programma passen wij aan de opleidingswensen van uw bedrijf en medewerkers aan.