Training Coachings- en gesprekstechnieken

Coachen is voor jou een bijrol. Je bent expert in jouw vakgebied. Als neventaak coach je collega's, studenten of leerlingen. Je hebt geen zeeën van tijd voor coachingsgesprekken, dus je wilt ook in korte tijd iets kunnen bereiken. Je wilt graag een vertrouwensrelatie opbouwen en gedrag bespreekbaar maken. Jouw coaching heeft meer impact als het verder gaat dan alleen de inhoud.

#
#

Doelgroep

Medewerkers met een leidinggevende of coachende rol

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Coachingstechnieken om in korte tijd meer diepgang te bereiken;
  • Contact maken op persoonlijk niveau met je coachee;
  • Opbouw van de coaching over de langere termijn;
  • (her)kennen van verschillende coachingsstijlen;
  • omgaan met lastigere gesprekken op basis van eigen casuïstiek. 

 

Trainingstraject

Voorbereiding
Ter voorbereiding op deze training maak je een DiSC gedragsstijlentest. Je ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage. Deze rapportage bespreken we in een individueel intakegesprek van 1,5 uur. In dit gesprek bespreken we ook jouw leerdoelen voor deze training.

Klassikale training 

Jullie wisselen ervaringen uit en doen inspiratie op om je coaching op een nieuwe, andere manier aan te pakken of je technieken aan te scherpen. Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel oefeningen. Coachen van elkaar in twee- of drietallen, rollenspellen of samen brainstormen over structuur en logische opbouw. Het leren kennen van je eigen voorkeursstijl en het herkennen van de behoefte van de coachee. Een actieve training vol afwisseling!

We oefenen ook met een trainingsacteur. Een trainingsacteur is een leermiddel om te experimenteren met verschillende vormen van gedrag. Als de boodschap of vraag anders verpakt wordt, kan men een andere reactie van de acteur verwachten. Hierdoor wordt de invloed die je zelf hebt op het verloop van het coachingsgesprek, meteen duidelijk. Jullie krijgen individuele aandachtspunten voor je eigen gesprekken. We werken met eigen casuïstiek.

Deze trainingen worden in-company of op een externe locatie gegeven. Het programma passen wij aan de opleidingswensen van uw bedrijf en medewerkers aan.

Deze training met de acteur geeft je echt hele goede inzichten in hoe je communiceert. Ik vond dit echt een eye-opener.

Studieloopbaanbegeleider
Zuyd Hogeschool

Een grote aanrader. Eigenlijk had ik verwacht dat ik, aangezien ik al redelijk wat ervaring met coachen had, weinig zou opsteken, maar ik heb juist heel veel extra dingen opgestoken. Verder heeft het naar mijn mening ook het docenten/studentenbegeleiders team versterkt door een inkijkje te geven hoe iedereen coaching oppakt.

Studieloopbaanbegeleider
Zuyd Hogeschool

Dit is een goede coach die veel goede tips kan geven en direct weet te benoemen waar aan gewerkt moet worden.

Studieloopbaanbegeleider
Zuyd Hogeschool

Zeker doen, je leert hier ontzettend veel en op een leuke manier!

Studieloopbaanbegeleider
Zuyd Hogeschool