NULMETING: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

Het succes van uw training is voor 25% afhankelijk van de voorbereiding. Een training is een middel, geen doel. Wij investeren dan ook altijd in een gedegen nulmeting. Alleen dat weten we waaraan we gaan werken en welke manier het beste past bij uw doelgroep.

NULMETINGEN

In de voorbereiding op uw trainingstraject bespreken we samen welke nulmeting past bij uw trainingsvraag en doelgroep. Deze nulmetingen voerden we eerder al uit:

DiSC gedragsstijlentest

Met de DiSC gedragsstijlentest krijgen deelnemers inzicht in hun eigen gedragsvoorkeur en drijfveren. Deze drijfveren bepalen de stijl van communicatie. Het uitgebreide rapport geeft inzicht in sterke punten en potentiële valkuilen. Inzicht in de verschillende gedragsstijlen maakt het mogelijk om je communicatie meer situationeel te maken. Hierdoor bereik je meer op een prettigere manier en begrijp je het gedrag van anderen beter.

Lees hier meer over DiSC

Individuele intakegesprekken

Inspraak op de inhoud en vorm van de training zorgt voor meer betrokkenheid en draagvlak voor de training. De (potentiële) deelnemers leren mij al kennen. Dit zorgt naast een goed beeld van de uitgangssituatie ook voor een snellere start tijdens de training.

In een 1-op-1 gesprek van 1u tot 1,5u kom ik veel te weten over bijvoorbeeld:

  • sfeer en communicatie in het team;
  • persoonlijke sterktes en uitdagingen;
  • wensen en behoeften voor de inhoud en vorm van de training;


Afhankelijk van de trainingsvraag bespreken we tijdens het intakegesprek de uitslag van de DiSC gedragsstijlentest.

360-graden feedback onderzoek

In dit onderzoek vragen we verschillende mensen die de deelnemers goed kennen om anoniem, online feedback te geven. Met de juiste selectie 'inbrengers' krijgen de deelnemers een goed beeld van hun sterke punten en hun aandachtspunten. Een goed 360-graden feedback onderzoek heeft evenveel aandacht voor de sterke punten als voor de aandachtspunten! INEZ Training & Consulting ontwikkelde 360-graden feedback onderzoeken voor:


Mystery onderzoek

U wilt graag een onafhankelijke kwaliteitsmeting van de klantgerichte telefoongesprekken of e-mails van uw medewerkers. De inhoud van de training stemmen we af op de belangrijkste feedback die uit dit onderzoek voortkomt. Na afloop van de training voeren we nogmaals een mystery onderzoek uit. U heeft dan direct zicht op het resultaat van de training. Voor uitvoering van mystery onderzoeken maken wij gebruik van onafhankelijke, gespecialiseerde bureaus.

Meekijken on the job

Voor een praktijkgerichte training is het voor mij als trainer belangrijk om inzicht te hebben in de aard van de werkzaamheden van uw medewerkers. Tijdens een half uur tot een uur meekijken krijg ik hiervan een goed beeld. Ik gebruik deze tijd meteen om een beeld te krijgen van sterkte punten en aandachtspunten van de medewerkers. Daarnaast vraag ik naar hun eigen behoeften en wensen voor de training.