Dialogical Leadership

In een digitaal ontwikkelde wereld is er steeds meer behoefte aan bindende factoren. Een echte dialoog. Mensen verbinden is de basis van mijn werk. Verbinden met zichzelf, met collega’s of partners en met klanten. In de methode van Dialogical Leadership, ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg, vond ik een manier om deze verbinding tot stand te brengen.

Een goede dialoog zorgt voor:

  • begrip en waardering, in plaats van oordelen en kritiek;
  • een gesprek over wat er wel mogelijk is, in plaats van wat niet;
  • verantwoordelijkheid nemen in plaats van anderen de schuld te geven.

Dialogical Leadership is gebaseerd op:

  • de verschillende rollen die je inneemt en de relatie daartussen;
  • creëren van ruimte om te schakelen tussen verschillende rollen;
  • wisselen van stijl, afhankelijk van de situatie waarmee je geconfronteerd wordt;

Je leert:

  • luisteren met een ‘open mind’;
  • je oordeel uitstellen;
  • oprechte nieuwsgierigheid en interesse in de ander;
  • gebalanceerd spreken: recht uit het hart.