Het effect van feedback

 

Een anekdote: twee directe collega’s werken in een flexwerkruimte aan een grote tafel. Ze praten enthousiast over hun werkzaamheden én een grappige e-mail die net doorgestuurd is. Een poosje later spreekt hun leidinggevende ze aan: een collega uit een ander team die verderop aan dezelfde tafel zit kan niet rustig werken. Hij vraagt of het wat rustiger kan..

 

Herkent u dit? Medewerkers die elkaar niet rechtstreeks aan durven te spreken, maar dit via de leiddinggevenden doen? Welke reactie roept dit bij u op? Het kan ook anders.

 

Het geven en ontvangen van feedback heeft allerlei positieve effecten op samenwerken, effectiviteit en sfeer op het werk.

 

Feedback is het beschrijven van gedrag van de ander en het effect dat het op jou heeft. De collega had bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Jullie praten vrij luid, ik kan hierdoor niet rustig werken’. Opbouwende feedback geeft de mogelijkheid om je gedrag aan te passen op een manier die voor iedereen acceptabel is. ‘Zouden jullie iets rustiger kunnen praten?’ . 

 

Feedback kan ook positief zijn; complimenten ondersteunen of bevestigen positief gedrag. ‘Fijn dat je mijn e-mail zo snel hebt opgepakt, ik heb die klant meteen verder kunnen helpen.’

 

Feedback werkt op verschillende manieren positief in een organisatie:

 

Open houding, betere samenwerking

Mensen met een gesloten houding die terughoudend zijn, krijgen doormiddel van (goed geformuleerde en respectvolle) feedback een meer open en enthousiaste houding en worden toegankelijker. Dit resulteert in grotere betrokkenheid bij het werk, wat vervolgens weer betere samenwerking en een effectievere organisatie tot gevolg heeft. Wanneer medewerkers elkaars doelen, bezigheden en belangen delen wordt er minder dubbel werk gedaan. Medewerkers versterken elkaar en leren van elkaar. 

 

Leren veranderen

Medewerkers die met feedback om kunnen gaan (het op een positieve manier kunnen ontvangen) leren de consequentie van hun gedrag en om nieuw gedrag toe te passen. Dit leerproces is ook merkbaar in een dynamische omgeving; deze medewerkers kunnen beter omgaan met veranderingen en innovaties.

 

Leren van elkaar

Feedback en goede samenwerking faciliteert het uitwisselen van kennis en vaardigheden. Zo wordt de organisatie een lerende organisatie. Waar mensen informeel van elkaar leren zijn opleidings- en ontwikkelingskosten lager dan waar mensen gesloten zijn. Met hetzelfde opleidingsbudget worden grotere resultaten gehaald.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het trainen van feedback in uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op of kijk hier:

 

 

 

Trainingen

Naar Trainingen »

Trainingstrajecten

Naar Trainingstrajecten »

Consulting

Naar Consulting »

Blog