Liever ‘negatieve’ feedback

22-01-2014

Wil je liever positieve feedback op je prestaties of suggesties ter verbetering?

Jack Zenger en Joseph Folkman wilden antwoord op deze vraag. Ze lieten 900 medewerkers een vragenlijst invullen. Conclusie: medewerkers willen graag correctieve feedback van hun manager op het functioneren omdat ze vinden dat daarmee hun prestaties verbeteren.

 

Onderzoek
Met de antwoorden konden ze bepalen in hoeverre medewerkers bereid zijn om positieve en negatieve feedback te geven en te ontvangen. Ook werd de mate van zelfvertrouwen gemeten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat lof, complimentjes en aanmoedigingen werden gezien als positieve feedback. Correctieve feedback waren: suggesties ter verbetering, oproepen tot alternatieve handelswijzen en erop wijzen dat zaken niet optimaal uitgevoerd waren.

 

Zenger en Folkman: "Dit is een belangrijk onderscheid, want data bevestigt dat medewerkers correctieve feedback willen, liever nog dan lof. Uiteraard moet de correctieve feedback wel opbouwend van aard zijn. Medewerkers zijn ervan overtuigd dat correctieve feedback hen meer helpt dan positieve feedback. Conclusie die je hieruit kan trekken is dat de vaardigheid om correctieve feedback te geven een kernvaardigheid is voor leiders en managers."

 

bron:www.penoactueel.nl