Het Laagland: Feedback Geven en Ontvangen en Timemanagement

02-03-2015

 

Deelnemer feedback training: "Effectief, met name door het korte theoretische en het uitgebreidere praktijk gedeelte van de training. Je kunt meteen oefenen, en daarna heb ik de oefening omgezet in de 'echte praktijk'. Dat kon gemakkelijk omdat er een eenvoudig werkmodel aan ten grondslag ligt, wat snel geïntegreerd kan worden in je dagelijkse werkomgeving. 
 

Deelnemer training Timemanagement: “Naast een degelijke inhoud had de training een zeer open karakter met ruimte voor individuele vragen (en valkuilen en struikelblokken), waardoor de handvatten goed toepasbaar zijn in het eigen werk. Door het in blokken op te splitsen is de voortgang goed te evalueren.
 

En dat is geen obligaat praatje, het was echt een nuttige en aangename cursus!”